Mgr. Petr Novák – spolehlivá péče o vaše texty
chcete zkontrolovat texty určené pro vaše zaměstnance, zákazníky či veřejnost? Tvoříte firemní zpravodaj? Toužíte vydat knihu vlastním nákladem?

Rád Vám pomohu.

Jsem detailista a nestydím se za to.
Detailismus musí být bezpodmínečnou součástí jakékoliv profese, má-li být vykonaná kvalitně.
Chcete si být jisti, že svůj text můžete poslat do světa bez obav o jeho kvalitu? Pak neváhejte a požádejte mě o pomoc.
Mými zákazníky jsou především malé a střední firmy, autoři regionální literatury a další drobní zákazníci, kterým se mohu věnovat s individuálním přístupem.
Nejsem copywriter ani grafik. Mou stěžejní činností jsou redakční práce a jazykové korektury.
Doplňkově se věnuji i přepisu tištěného textu či rukopisu a přepisu mluveného slova, individuálním konzultacím a lektorské činnosti ohledně českého jazyka a úpravy písemností.

Redakční práce

Dokonalost se skrývá v detailech

Někteří lidé mají dojem, že jakýkoliv text stačí jednou po sobě přečíst a poté se dá bez jakýchkoliv úprav tisknout. Napsat dobrý text ale neznamená jen dát pozor na správné psaní I/Y. Příprava kvalitního textu k publikování obnáší i spoustu další práce. Zvláště když má být součástí většího celku (časopisu, sborníku, knihy).

Tvoříte firemní zpravodaj? Toužíte vydat knihu vlastním nákladem? A chcete mít jistotu, že postupujete správně? Pak jsem tu právě pro Vás.

Chybějící redakční práce může uškodit i jinak kvalitnímu titulu. A naopak – průměrné knize může redaktor výrazně pomoci.

Činnost redaktora je širší než práce jazykového korektora. Mohu slíbit, že dám Vašemu textu i celému dílu (časopisu, knize) koncepci. Zajistím rovnoměrnost a vhodnost témat. Mým úkolem bude také projít pracovní verze Vašich textů, opravit gramatické i stylistické chyby, najít nepřesnosti ve jménech, navrhnout logičtější či plynulejší formulace. A samozřejmě sjednotit jazykové jevy tam, kde je obecně možné více variant zápisu, avšak v rámci jednoho celku je nutné zvolit a důsledně dodržovat pouze jednu z nich.

Budu úzce spolupracovat s Vaším grafikem, typografem a tiskárnou.

Začínajícím regionálním autorům poskytnu i drobné základní poradenství (povinné náležitosti publikace, přidělení ISBN apod.).


Jazykové korektury

Víte, kolik chyb se dá někdy nalézt i na obyčejné vizitce?

Jste si jisti se správným psaním akademických titulů, cizích jmen, zkratek, mezer, velkých písmen, výrazů s čísly, názvů právních předpisů a dalších zapeklitostí?

Pokud chcete působit profesionálně, nezapomeňte si zajistit jazykové korektury pro veškeré texty určené pro veřejnost, ale i pro jakýkoliv větší okruh osob (zaměstnanci, účastníci kurzu...). Tedy například i vnitrofiremní předpisy, návštěvní řády, počítačové prezentace, úřední dopisy a další oficiální dokumenty.

Pečlivá korektura by měla být samozřejmostí i u krátkých textů, jako jsou pozvánky, letáky, jídelní lístky, ale také texty webových stránek, včetně menu, titulků či tiráží.

Zkušenost mám například s drobnými články, vnitrofiremními předpisy, bakalářskými a diplomovými pracemi i celými knihami.

Zkontroluji populárně-naučné, odborné i administrativní texty.

Velmi vhodné je, pokud se korektor orientuje i v tématu, kterého se texty týkají, a má přehled o příslušné terminologii a nejčastějších jazykových chybách v daném oboru.

V tomto ohledu se specializuji na texty, které se týkají historie, sociální oblasti a státní správy, ale i automobilového průmyslu. Poradím si samozřejmě také s vnitrofiremní dokumentací napříč obory.

Reference

Svou jazykovou péči jsem věnoval například těmto publikacím:

  • Vlastivědný sborník Boleslavica (od roku 2012 do současnosti)

  • Jan Juřena: Soumrak nad českým Podkrkonoším (2013)

  • Předával jsem carský poklad - deník legionáře Františka Nováka (2013)

  • Jaroslav Beneš (ed.): Z mého četnického života - vzpomínky štábního strážmistra Břetislava Bečky (2016)

  • Jaroslav Šebek: Jak jsme v Mladé Boleslavi cinkali klíči (2019)

  • Pavel Sosnovec, Jaroslav Šebek: Boleslav, Boleslav, královské město (2020)Ceny mých služeb

* NS = normostrana (1 800 znaků ve Wordu).

Ceník je pouze orientační.

Nejsem plátce DPH.

Služba
Popis služby
Cena
Jazykové korektury

Kontrola pravopisu, gramatiky, stylistiky a překlepů

50,00 Kč/NS

Přepis audia

Přepis mluveného slova z audia/videa v češtině

79,00 Kč/NS

Přepis textu

Přepis tištěného textu či rukopisu v češtině

59,00 Kč/NS

Redakční činnost

Zpracování firemního zpravodaje, brožury, knihy, sborníku či jiného souboru textů

individuální kalkulace

Individuální konzultace

Osobně, telefonicky či on-line (účtuji každou započatou čtvrthodinu)

300 Kč/hod.

Lektorská činnost

Proškolení kolektivu zaměstnanců (případně jiné skupiny osob) v oblasti českého jazyka či úpravy písemností, specializace a délka školení dle domluvy

300 Kč/hod.